HOME
CONTACT
 
 
 
 

   Suntem institutie de pregatire si testare a cunostintelor in vederea abilitarii de catre ASF a profesionistilor PIETEI DE CAPITAL

   C.P.F. MILLENIUM, prin documentele sale de constituire, are ca atribut fundamental formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu.

Preocuparile noastre se adreseaza in principal persoanelor care doresc sa exercite ca atribut profesional activitati de bursa in societatile de profil, in societatile comerciale listate cat si in cele ce urmeaza a fi cotate la bursa.

Personal care preseteaza servicii si activitati de investitii (PFSAI) / Personal care ofera informatii (PFOI) / Agenti Delegati (AD)

Grup tinta: se adreseaza persoanelor cu studii medii sau studii superioare care doresc sa se specializeze in domeniul intermedierii instrumentelor financiare;
Durata: 30 de ore pregatire teoretica; 20 de ore aplicatii practice
Testul este test tip grila si contine minimum 50 de intrebari fiecare intrebare valorand un punct. Pentru promovarea testului este necesar sa se obtina un punctaj de 70%.

Programul cursului cuprinde si nu se limiteaza la:

Cadrul legislativ al Pietei de Capital
Piata primara. Oferta publica
Organisme de plasament colectiv
Bursa de Valori Bucuresti
Obligatiuni: clasificare si modalitati de tranzactionare
Notiuni de analiza tehnica; operatiuni cu instrumente financiare

    Personal care indeplineste functia de conformitate (RCCO)

Grup tinta: se adreseaza persoanelor cu studii superioare care au experienta de minim 3 ani in domeniul financiar.
Durata: 30 de ore pregatire teoretica; 20 de ore aplicatii practice
Testul este tip grila si contine minimum 50 de intrebari. Fiecare intrebare reprezinta un punct. Punctajul minim de promovare a testului in virtutea caruia se obtine calitatea de "Personal care indeplineste functia de conformitate" este de 70% din total.
Programul cursului contine:

Cadrul legislativ al Pietei de Capital
Piata primara. Oferta publica
Organisme de plasament colectiv
Bursa de Valori Bucuresti
Obligatiuni: clasificare si modalitati de tranzactionare
Operatiuni cu instrumente financiare

    Consultanti de Investitii

Grup tinta: se adreseaza persoanelor cu studii superioare absolvite cu examen de licenta sau de diploma; experienta in vederea exercitarii atributiilor pe care urmeaza a le exercita de cel putin 3 ani; persoana fizica sa nu isi desfasoare activitatea in numele unei institutii de credit in legatura cu instrumente financiare prevazute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 .
Durata: 30 de ore pregatire teoretica; 20 de ore aplicatii practice ore
Testul este tip grila si contine minimum 50 de intrebari, incluzand si un studiu de caz. Fiecare intrebare reprezinta un punct. Punctajul minim de promovare a testului in virtutea caruia se obtine calitatea de "consultant de investitii" este de 70% din total.
Programul cursului contine:
Piata financiara. Piata monetara
Elemente de baza ale analizei investitionale
Instrumente de credit
Evaluarea investitiilor
Management de portofoliu
Studii de caz

   Auditori pentru entitatile pietei de capital - in curs de pregatire/organizare

Grup tinta: auditori financiari ce pot audita entitati reglementate de catre ASF.
Durata: 40 ore
Testul este tip grila.
Dintre temele prezentate in cadrul cursului amintim:

Rolul B.V.B. si A.S.F. in ansamblul pietei de capital din Romania
Compensarea si decontarea tranzactiilor la BVB. Fondul de garantare
Organizarea si functionarea unei SSIF
Evidentierea separata a disponibilului clientilor detinut in contul curent al societatii
Evidenta instrumentelor financiare detinute de clienti
Descarcarea portofoliului pe baza pretului mediu ponderat
Managementul portofoliului - reflectare contabila. Evaluarea portofoliului
Relatia cu sistemul de decontare

   Analisti financiari - in curs de pragatire/organizare

Cursul se desfasoara in cadrul unui program realizat cu sprijinul Uniunii Europene si Guvernului Romaniei.
Grup tinta: se adreseaza factorilor responsabili pentru managementul financiar al companiei (directori economici coordonatori ai compartimentelor/activitatilor financiar-contabile, care trebuie sa aplice noul sistem contabil), dar si managerilor generali, tuturor agentilor economici care, incepand cu 1 ianuarie 2016, vor proceda la aplicarea efectiva a standardelor internationale de contabilitate (IFRS);
Durata: 50 ore
Tematica prezentata in cadrul cursului: Analiza Financiara a Companiei conform Standardelor Internationale de Contabilitate (IFRS)
Intelegere principiilor fundamentale ale IFRS
Practica intocmirii situatiilor financiare in conformitate cu IFRS Cursul sustinut de specialisti in domeniul finantelor prezinta notiuni teoretice de baza si aspecte practice ale pregatirii situatiilor financiare in conformitate cu IFRS si preponderent Studii de caz - Retratarea posturilor bilantiere si a contului de profit si pierdere conform IFRS.
Prezentarea situatiilor financiare
Situatia fluxurilor de numerar
Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile
Evenimente ulterioare datei bilantului
Terenuri si mijloace fixe
Contabilitatea amortizarii
Deprecierea activelor
Active necorporale
Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar
Provizioane, datorii si datorii contingente
Contabilitatea stocurilor
Costurile indatorarii
Instrumente financiare: recunoastere si evaluare
Venituri
Impozitul pe profit
Situatiile financiare consolidate
Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate
Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie
Rezultatul pe actiune
Instrumente financiare: prezentare si descriere
Raportari financiare
 
Alte tipuri de cursuri si seminarii:

SESIUNI CU CARACTER STIINTIFIC (pregatire profesionala continua)

ANALIZA TEHNICA (seminar)

CURSURI PENTRU INVESTITORI (seminar)

I.F.R.S.

AUDIT INTERN

EVALUATORI

Personal cu atributii pe linia SB/FT

 

C.P.F. MILLENIUM este institutia de atestare a cunostintelor, in scopul abilitarii de catre ASF a profesionistilor PIETEI DE CAPITAL din ROMANIA si UNIUNEA EUROPEANA. Obiectivul principal al C.P.F. MILLENIUM este acela de a ridica nivelul profesional al participantilor la cursurile organizate sub egida sa. Pentru a-si atinge obiectivele propuse, C.P.F. MILLENIUM organizeaza cursuri de o inalta tinuta profesionala, cu specialisti care au, deopotriva, experienta practica si teoretica.

Cu NOI vei REUSI!

Copyright 2006-2007 P.F.C. Millenium