PROGRAMA CURS FORMARE CONTINUA PC SB/FT

- 2021 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Cadrul de reglementare ........................................................................................................

2

 

 

1.1 Reglementari UE ................................................................................................................

1.2 Reglementari nationale .....................................................................................................

 

 

2

7

 

 

 

 

 

 

II.

Organisme ............................................................................................................................

12

 

2.1

Organisme internationale ........

12

 

2.2

Organisme nationale ...................

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Obligatiile entitatilor raportoare ...........................................................................................

27

 

3.1

Termeni si definitii ......

27

 

3.2

Persoane desemnate .............................

 

 

3.3

Masuri de cunoastere a clientelei .................................................................................

 

 

3.4

Raportari .......................................................................................................................

 

 

3.5

Protectia informatiei .....................................................................................................

 

 

3.6

Recrutarea de personal si instruirea angajatilor .............

 

 

3.4

Pastrarea evidentelor ....................